Hva tror vi?

01.

Skaperen av universet

Vi tror på Skaperen av universet og at Hans Navn er Yahveh, slik det ble åpenbart for Moses. Han er den store JEG ER, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Israels Gud og det jødiske folks Gud.

02.

Hans Ord

Vi tror på helheten i Hans Ord, Hans Hellige Torah (de fem Mosebøkene), Profetene og Skriftene og i Det nye testamente, som er de Apostoliske Skrifter.

03.

Den jødiske Messias

Vi tror at Yeshua (Jesus) er den jødiske Messias, den siste Adam, Yahves sønn, og at Han er Gud som kom i kjødet som jøde til Israel for å oppfylle de messianske profetiene. Han kom for å vise oss Faderen, tolke Hans Torah fullt ut og vise oss hvordan vi skal vandre i rettferdig lydighet mot Yahveh.

04.

Syndfritt Lamm

Vi tror at Yeshua var et syndfritt lam som betalte med Sitt blod og legeme for at hvert menneske skulle bli tilgitt og forsonet med Gud. Vi tror at Yeshua sto opp fra de døde etter tre netter og dager i graven som et menneske, og at Han nå sitter ved Sin Fars høyre hånd og går i forbønn for Sine hellige.

05.

Perfekt offer

Vi tror at Yeshua, med et engangs-offer, har betalt prisen for synd, en gang for alle, både for jøde og hedning, og at det ikke er behov for andre offer eller handlinger for å forløse mennesket tilbake til den allmektige Gud.

06.

Andre komme

Vi tror at Yeshua snart kommer igjen for å etablere Sin tusenårige regjering i Jerusalem.

07.

Den Hellige Ånd

Vi tror på fullheten av å bli fylt av og manifestasjonen av Den Hellige Ånd, som er hellighetens Ånd, inkludert alle åpenbarings-gaver, tegn, under og mirakler og et komplett, åpent samspill mellom himmel og jord.

08.

Menigheten

Vi tror på Ekklesia (Menigheten), som er Messias’ Kropp, Lammets herlige Brud og fellesskapet av de hellige som er forløst ved Lammets Blod, fra Israel og alle nasjoner, som er podet inn i og en del av, sammen med Israels nasjon gjennom den jødiske Messias.

09.

Fornyet pakt

Vi tror at den sanne definisjonen av den fornyede pakten, Brit Hadasha, finnes i Jeremia 31: 31-34, som inkluderer Yahvehs lov, Guds Torah, skrevet i hjertet til den som tror på/er en disippel av Yeshua. Dermed tror vi på viktigheten av å lære Guds lover, forskrifter og dommer til Ecclesia, til Israel og nasjonene i henhold til Matteus 5: 17-20.

10.

Israels forløsning

Vi tror på fullstendig gjenopprettelse, frelse og forløsning av Israel, det jødiske folket, og viktigheten av Aliyah (immigrasjon til Israel) fra alle jordens fire hjørner, inkludert Aliyah for de sefardiske jødene, de som mistet sin identitet på grunn av den spanske inkvisisjonen, og oppfyllelsen av Obadiah 20.

11.

Troens jødiske røtter

Vi tror på viktigheten av at Ekklesia (Menigheten) vender tilbake til troens apostoliske, bibelske og jødiske røtter og vender tilbake til den betingelsesløse kjærligheten og støtten til Israel som Yahveh`s øyensten og ifølge Salme 122: 6 og Salme 137: 5-6 og som de åndelige foreldrene til Ekklesia (Menigheten) over hele verden.

12.

Ekteskap

Vi tror at Gud på en fantastisk og uforanderlig måte skaper hver person som mann eller kvinne. Derfor har begrepet ekteskap bare én betydning: det å forene en mann og en kvinne i en eksklusiv forening ifølge 1. Mosebok 2: 18-25.

13.

Misjonsbefalingen

Vi tror på å oppfylle Misjonsbefalingen ved å gjøre disipler av alle nasjoner ifølge Matteus 28: 18-20.

14.

Gjenopprettelse av alle ting

Vi tror på gjenopprettelsen av alle ting, inkludert den fullstendige funksjonen til de femfoldige tjenestegavene i henhold til Efeserne 4: 11-16.

15.

Gud er kjærlighet

Vi tror at Gud er kjærlighet og at kjærligheten aldri svikter.