Mitä uskomme?

01.

Maailmankaikkeuden Luoja

Uskomme maailmankaikkeuden Luojaan ja siihen, että Hänen nimensä on Jahve, kuten Moosekselle ilmoitettiin. Hän on Suuri MINÄ OLEN, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Israelin ja juutalaisen kansan Jumala.

02.

Hänen sanansa

Uskomme Hänen Sanansa kokonaisuuteen, Hänen pyhään Tooraansa (viisi Mooseksen kirjaa), profeetallisiin kirjoituksiin, sekä Uuteen testamenttiin, jotka ovat apostolisia kirjoituksia.

03.

Juutalainen Messias

Uskomme, että Jeshua (Jeesus) on juutalainen Messias, viimeinen Aadam, Jahven Poika, ja että Hän on Jumala, joka tuli lihaksi juutalaisena Israeliin täyttääkseen messiaaniset profetiat. Hän tuli näyttämään meille Isän, tulkitsemaan Hänen Tooraansa täydellisesti ja näyttämään meille, kuinka vaeltaa vanhurskaassa kuuliaisuudessa Jahvea kohtaan.

04.

Synnitön Karitsa

Uskomme, että Jeshua oli synnitön Karitsa ja maksoi verellään ja ruumiillaan siitä, että jokainen ihminen saisi anteeksi ja tulisi sovitetuksi Jumalan kanssa. Uskomme, että Jeshua nousi kuolleista oltuaan kolme yötä ja kolme päivää haudassa, ja että Hän istuu nyt Isänsä oikealla puolella rukoillen pyhiensä puolesta.

05.

Täydellinen uhri

Uskomme, että Jeshua on kertakaikkisella uhrilla maksanut hinnan synnistä, täysin ja lopullisesti, niin juutalaisten kuin pakanoidenkin puolesta, eikä mitään muuta uhria tai tekoa tarvita lunastamaan ihmistä takaisin Kaikkivaltiaan Jumalan luo.

06.

Toinen tuleminen

Uskomme, että Jeshua tulee pian uudelleen perustamaan tuhatvuotisen valtakautensa Jerusalemiin.

07.

Pyhä Henki

Uskomme Pyhän Hengen, joka on Pyhyyden Henki, täyteyteen ja ilmenemisiin, mukaan lukien kaikki ilmestyslahjat, merkit, ihmeet ja tunnusteot sekä täydellinen, avoin vuorovaikutus taivaan ja maan välillä.

08.

Seurakunta

Uskomme Ekklesiaan (seurakuntaan), joka on Messiaan ruumis, Karitsan kirkkauden täyteinen morsian ja Karitsan verellä lunastettujen pyhien joukko Israelista ja kaikista kansoista, niiden, jotka on oksastettu osaksi Israelia, liittyen Israelin kansaan juutalaisen Messiaan kautta.

09.

Uudistettu liitto

Uskomme, että uudistetun liiton, Brit Hadasha:n, todellinen määritelmä löytyy Jeremian 31:31–34:stä, ja se sisältää Jahven lain, Jumalan Tooran, joka on kirjoitettu Jeshuaan uskovan opetuslapsen sydämeen. Näin ollen uskomme Jumalan lakien, käskyjen ja tuomioiden opettamisen tärkeyteen seurakunnalle, Israelille ja kansoille Matteuksen 5:17–20 mukaan.

10.

Israelin lunastus

Uskomme Israelin, juutalaisen kansan, täyteen ennalleen asettamiseen, pelastukseen ja lunastukseen sekä Alijan (Israeliin suuntautuvan maahanmuuton) tärkeyteen maan kaikista neljästä kolkasta, mukaan lukien sefardijuutalaisten, Espanjan inkvisition vuoksi identiteettinsä menettäneiden juutalaisten alijaan ja Obadja 20:n lupauksen täyttymiseen.

11.

Uskon juutalaiset juuret

Uskomme, että on tärkeää, että Ekklesia (seurakunta) palaa uskon apostolisille, raamatullisille ja juutalaisille juurille ja ehdottomaan Israelin rakkauteen tukemaan ja kunnioittamaan Israelia Jahven silmäteränä ja Psalmien 122:6 ja 137:5–6 mukaisesti, sekä Ekklesian (seurakunnan) hengellisinä vanhempina maailmanlaajuisesti.

12.

Avioliitto

Uskomme, että Jumala luo ihmeellisesti ja muuttumattomasti jokaisen ihmisen mieheksi tai naiseksi. Siksi termillä avioliitto on vain yksi merkitys: yhden miehen ja yhden naisen yhdistyminen yhdeksi liitoksi 1. Mooseksen kirjan 2:18–25 mukaan.

13.

Suuri lähetyskäsky

Uskomme, että täytämme suuren lähetyskäskyn, jonka mukaan kaikki kansat on tehtävä opetuslapsiksi Matteuksen evankeliumin 28:18–20 mukaan.

14.

Kaiken ennalleen asettaminen

Uskomme kaiken ennalleen asettamiseen, mukaan lukien viisitahoisen palvelutyön täydellinen toiminta Ef. 4:11–16:n mukaan.

15.

Jumala on rakkaus

Uskomme, että Jumala on rakkaus ja että rakkaus ei koskaan häviä.