Vad tror vi på?

01.

Universums Skapare

Vi tror på Universums Skapare och att Hans namn är Yahveh, såsom det uppenbarades för Mose. Han är den Store JAG ÄR, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och Israels och det Judiska folkets Gud.

02.

Hans Ord

Vi tror på hela Hans Ord, Hans Heliga Torah (De Fem Moseböckerna), Profetiska yttranden och Skrifter och på Nya Testamentet, som är de Apostoliska Skrifterna.

03.

Den Judiske Messias

Vi tror att Yeshua (Jesus) är den Judiska Messias, den Siste Adam, Yahveh´s Son och att Han är Gud som kom i köttet som Jude till Israel för att uppfylla de Messianska profetiorna. Han kom för att visa oss Fadern, tolka Hans Torah till fullo och visa oss hur vi ska vandra i rättfärdig lydnad gentemot Yahveh.

04.

Syndfritt Lamm

Vi tror på att Yeshua var ett syndfritt lamm som betalade med sitt Blod och sin kropp för att varje människa skulle bli förlåten och försonad med Gud. Vi tror att Yeshua uppstod från de döda efter tre nätter och dagar efter att ha varit i graven som en människa, och nu sitter på sin Faders högra sida och ber för alla Sina heliga.

05.

Det Perfekta Offret

Vi anser att Yeshua, med ett engångsoffer, en gång för alla har betalat priset för synd, både för Judar och Hedningar, och att det inte finns något behov av något annat offer eller handling för att återlösa människan tillbaka till den Allsmäktige Guden.

06.

Den Andra Återkomsten

Vi tror att Yeshua snart kommer att etablera Sitt Tusenåriga Styre i Jerusalem igen.

07.

Den Helige Ande

Vi tror på fullheten av den Helige Andes uppfyllnad och manifestation, som är Den Heliga Ande, inklusive alla uppenbarande gåvor, tecken, under och mirakler och en fullständig, öppen interaktion mellan himmel och jord.

08.

Kyrkan

Vi tror på Ecclesia (Kyrkan), som är Messias kropp, Lammets härlighets Brud med en efterföljd av en sky av helgon som återlösts genom Lammets blod från Israel och alla nationer, som är inympade i och en del av, som förenar sig med Nationen Israel genom den Judiska Messias.

09.

Förnyat Förbund

Vi tror att den sanna definitionen av det Förnyade Förbundet, Brit Hadasha, finns i Jeremia 31:31–34, som inkluderar Yahveh´s Lag, Guds Torah, skriven i den troendes/lärjungens hjärta som är i Yeshua. Således tror vi på vikten av att undervisa Om Guds lagar, föreskrifter och domar till Ecclesia, till Israel och nationerna enligt Matteusevangeliet 5:17-20.

10.

Israels Återlösning

Vi tror på Israels, det Judiska folkets fulla återupprättelse, frälsning och återlösning, och vikten av Aliyah (invandring till Israel) från alla jordens fyra hörn, inklusive de Sefardiska Judarnas Aliyah, de som förlorade sin identitet på grund av den Spanska Inkvisitionen och uppfyllandet av Obadja 20.

11.

Trons Judiska Rötter

Vi tror på vikten av att Ecclesia (Kyrkan) återvänder till de apostoliska, bibliska och Judiska rötterna i tron och återvänder till att med en ovillkorlig kärlek och stöd stötta Israel som är Yahveh´s ögonsten enligt Psaltaren 122:6 och Psaltaren 137:5–6 och som är de andliga föräldrarna till Ecclesia (Kyrkan) över hela världen.

12.

Äktenskap

Vi tror att Gud underbart och oföränderligt skapar varje person som man eller kvinna. Därför har termen äktenskap bara en mening: att förena uteslutande en man och en kvinna i en förening enligt 1 Moseboken 2:18-25.

13.

Det Stora Uppdraget

Vi tror på att uppfylla det stora Uppdraget vinna/göra lärjungar från alla nationer enligt Matteusevangeliet 28:18–20.

14.

Återställandet av Allt

Vi tror på återställandet av allt, inklusive de Femfaldiga Tjänsternas fullständiga funktion enligt Efesierbrevet 4:11-16.

15.

Gud är kärlek

Vi tror att Gud är kärlek och att den kärleken aldrig tar slut.