Hvem vi er?

Apostel Dominiquae Bierman

Dominiquae hørte Yeshuas røst kalle på henne nær Galilea -sjøen og Han sa til henne: “Løp for livet, bli døpt og bli frelst!” Baruch satt i fengsel i USA, og der viste den jødiske Messias seg for ham. De ble begge født jødiske og var desperat fortapt, såret og behøvde å vite at Israels Gud fortsatt levde.

Apostel Dominiquae har skrevet mange bøker for å gjenopprette Menigheten til sin opprinnelige apostoliske jødiske grunnvoll og kalle nasjonene til omvendelse. Bøkene hennes gjenoppretter det sanne evangeliet slik det ble forkynt av de jødiske apostlene for 2000 år siden. Den mest kjente av dem er Røttenes helbredende kraft.

Rabbi Baruch Bierman

Rabbi Baruch er et ypperlig eksempel på trofasthet og tjenersinn når han støtter sin kone, Apostel Dominiquae, og følger henne som hennes personlige tilsynsmann og forbeder i de fleste av deres apostoliske reiser. I tillegg har han fantastisk helbredelsesgave og et glødende budskap om utfrielse til kvinner. Når han forkynner om «Kvinner i tjeneste», kommer mange menn og kvinner ut i frihet, og mange mottar mirakler og helbredelser fra uhelbredelige sykdommer.

Apostlene Rabbi Baruch og Dominiquae har vært tverrkulturelle forkynnere av evangeliet, de har reist mye til nasjonene og forkynt Evangeliet om Riket i sin opprinnelige jødiske kontekst, med apostolisk kraft og profetisk salvelse. De er utdannede ved Kristus for Nasjonenes Institutt i Dallas, Texas, og er tilknyttet “TAPAC” – Trans Atlantic and Pacific Alliance of Churches i London.

Delegater fra nasjonene

Forente Nasjoner for Israel er en 501 (c3) ideell organisasjon med base i St Augustine, Florida.

Finn ut hvordan vi får disse organisasjonene til å fungere.