United Nations for Israel

De Forente Nasjoner for Israel (UNIFY) søker å omskolere nasjonene angående evangeliet fra Sion og viktigheten av å stå sammen med Israel mot alle odds.

I Matteus 25:32 sa Yeshua (Jesus) Messias at Han ville dømme mellom nasjonene og skille dem som sauene fra geitene. Dette er det tredje årtusen siden Han vandret på jorden, og adskillelsen har begynt!

Messias besøkte Apostel Dominiquae Bierman – grunnlegger av de Forente Nasjoner for Israel – i Santiago Chile julen 2001, der Han viste henne at erstatningsteologi i Menigheten hadde hindret nasjoner i å bli sauenasjoner.

Han vil dømme nasjonene etter to parametere.

  • Hans bud slik de er skrevet i Toraen (Åpenbaringen 20:12, 13)
  • Hvordan nasjonene har behandlet Israel (1. Mosebok 12: 3, Matteus 25: 37-40)

Gjennom erstatningsteologi -kristendommen har Kirken lært nasjonene å forkaste alt som er jødisk, inkludert Guds Torah eller bud, sabbaten og de bibelske høytidene. Den har også lært nasjonene å hate det jødiske folket. Historien er full av anti-jødiske kristne hendelser som korstogene, den spanske inkvisisjonen, pogromer i Russland og Ukraina, Nazi Shoa (Holocaust), BDS og mange flere. Selv om islam er mer fremtredende mot Israel i dag, er Kirkenes Verdensråd og mange kirkesamfunn og kristne frivillige organisasjoner også anti-Israelske. Den hellige skrift er klar angående dette:

“Jeg vil velsigne dem som velsigner deg (Israel), og jeg vil forbanne dem som forbanner deg.Mosebok 12: 3

Nasjoner blir nå dømt etter hvordan de har behandlet det jødiske folket tidligere og hvordan de behandler den moderne staten Israel i nåtiden. Bibelen sier at Yah (Gud) vil dømme alle nasjoner på grunn av Sions sak (Jesaja 34: 1-8), og alle nasjoner er i dommens dal for å ha prøvd å dele Jerusalem og Israel.(Joel 3:1-4)

Vi tror at enhver som tror på Messias i hver nasjon er en potensiell verdens-endrer som kan være en katalysator for å gjøre hans/hennes nasjon til en sauenasjon og redde utallige mennesker fra evig dom.

Slik som Israel ble født på en dag i det lovede landet etter nesten 2000 år av eksil, kan sauenasjoner bli født på en dag!

Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting?
Kan et land bli født på en dag?
Kan en nasjon frembringes med en gang?
For så snart Sion var i fødsel, fødte hun barna sine.

Jesaja 66:8

Bli medlem av nasjonenes Knesset (forsamling) og begynn å forvandle nasjonen din til en sauenasjon én person om gangen.