Apostel Dominiquae er direktør for Kad-Esh MAP Ministries International med hjelp fra hennes ektemann, rabbi Baruch Bierman. Det har blitt lansert fra Israel til USA, Peru, Finland, Norge, Ecuador, Sverige, Estland, Storbritannia, PNG, Malaysia og mange flere nasjoner som er på veg inn. Som jødiske apostler har Dominiquae og Baruch Bierman reist til over 50 nasjoner, der de har forkynt evangeliet fra Sion med tegn, under og mirakler som følger dem!

I tillegg er Apostel Dominiquae president for GRM Bibelskole, en bibelskole uten erstatningsteologi, rik på kirkehistorie, troens jødiske røtter og Israel. Skolen har blomstret igjennom nasjonene og endret livet til mange.

Dr. Dominiquae har mottatt et æresdoktorat fra Tabernacle Bible College and Seminary, Tampa, Florida, på grunn av hennes livsverk for å fremme Guds rike, og hun har oppnådd en doktorgrad i religiøs filosofi fra Tabernacle Bible College and Seminary, Florida. Den 22. mars 2004 ble Dr. Dominiquae Bierman offisielt innviet til embetet av Biskop av TAPAC (Trans-Atlantic Pacific Alliance of Churches) med base i London, England. Den 14. mai 2016 ble hun opphøyet til standen av Erkebiskop under TAPAC Bishops Forum som ble avholdt i Jerusalem, Israel, og ble dermed den første jødiske kvinnlige Erkebiskop i verden. Hennes tjeneste blir fulgt av tegn, under og mirakler av forsoning, befrielse og gjenopprettelse. Hennes mandat er det triple mandatet til å:

  • Reise opp Menigheten som en Esther
  • Velsigne Israel
  • Frelse nasjonene

Som en del av dette mandatet har Apostel Dominiquae vært en av spydspissene i bevegelsen for å gjenopprette de sefardiske jødene til deres identitet, som gikk tapt under den spanske inkvisasjonen, og dermed forberede dem på å vende tilbake til deres lovede hjem, Negev -ørkenen. Som et resultat av dette blir en mengde sefardiske jøder gjenopprettet mens hun forkynner Yah (Guds) ord.

Abonner

på vårt ukentlige sabbatsbrev

* Obligatorisk felt