GRM Bible School logo

Det er på tide å utruste en ny generasjon av ledere og troende i Messias legeme

Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 1 Korinterbrev 3:12-14.

Hva er GRM?

Global Revival MAP (GRM) Bible School (Global Vekkelse MAP (GRM) bibelskole) ble født i Israel og er primært basert på den jødisk-israelske apostelen Dr. Dominiquaes livsforvandlende TV-program «Revival Cry (Vekkelses-rop)». Apostel produserte hvert program under Den Hellige Ånds mektige salvelse!

Denne virkningsfulle læreplanen inkluderer mange av bøkene hennes, hvis innhold har blitt plantet i hjerter over hele kloden og har blitt brukt av Den Hellige Ånd til å forvandle livene til troende siden 1995. Det florerer av vitnesbyrd (Testimonies) ettersom mennesker og menigheter har blitt påvirket av hennes materiale.

Hensikt

GRM Bibelskole (GRM Bible School) er opprettet for å trene kunnskapsrike ledere – slike som er frie og salvede! Den er lett tilgjengelig ved helt enkelt å koble deg på online fra uansett hvor du er.

Vi stoler på at materialet som presenteres for deg gjennom GRM Bibelskole vil forandre livet ditt og livet til mange gjennom deg. Denne bibelskolen gjenoppretter det som har gått tapt i menigheten siden det 4. århundre!

GRM vs. Tradisjonelt seminar

Tradisjonelle bibelskoler har ikke svaret fordi de mangler i kirkehistorien – de jødiske røttene til troen og Israel. I stedet underviser de fleste bibelskoler en blanding av erstatningsteologi og Ordet. Endetidens MAP-ledere (messianske, apostoliske, profetiske) vil ikke ha noen av problemene fra erstatnings-teologien, og de vet at de er podet inn i oliventreet sammen med Israel. I stedet vil de være ledere som vil kjenne evangeliet slik det ble forkynt av den jødiske Messias Selv og Hans første jødiske apostler, med tegn, under og mirakler som følger med.

Viktigheten

I disse utfordrende tider med stormer og rystelser har det “billige nåde-evangeliet” ingen solide svar! Vi må omvende oss og bli gjenopprettet til frykten for YAH (Gud) på samme måte som den tidlige menigheten opplevde da de vandret i mye herlighet og autoritet. Det er på tide at enhver menighet, som Ester, Rut og Kornelius, reiser seg og er en velsignelse for Israel ved å bruke Abrahams nøkkel i 1. Mosebok 12:3 for å åpne hele nasjoner for vekkelse!

Hvis du er klar til å strømme inn i MAP-revolusjonen, hvor det 21. århundre vil være som det 1. århundre, kom og bli utrustet: Global Revival (Vekkelse) MAP Bibelskole vil forandre livet ditt og, gjennom deg, livet til andre.

Er du klar? Begynn å studere online i dag!

En heftig, kjærlig, hellig, mektig, sannferdig, messiansk, apostolisk, profetisk hær oppstår, og du er kalt til å finne din plass som en Messias` soldat.