Hva vi gjør?

Som medlemmer fra hele verden, vi, som de Forente Nasjoner for Israel og partnere i Kad-Esh MAP Ministries, priser Yah (Gud) for Hans barmhjertighet gjennom det kontaktpunktet som Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman er. Disse to jødiske apostlene står i gapet foran Israels Gud for nåde over våre nasjoner av to hovedårsaker.

  • Anti-bibelsk politikk: Hat mot det jødiske folket og Israel
  • Anti-bibelsk lære: Feiring av hedenske høytider og erstatningsteologi

Som israelere og jøder har de blitt sendt til Amerika, der de nå står i gapet for USA med omvendelses-handlinger ved sentrale østlige porter, inkludert St. Augustine Florida, Williamsburg, Virginia, New York City, New York; og Orlando, Florida. Yah (Gud) har hørt og respondert positivt! Til Ham går all ære!

Medlemmer i over 30 land leder menigheter, forkynner troens jødiske røtter og utfører handlinger av godtgjøring til det jødiske folket. En mengde tegn, under og mirakler finner sted! Les noen av våre vitnesbyrd.

En åndelig gjenfødelse finner sted mens vi fortsetter å be, lovprise, omvende oss og stå i gapet for Israels Gud. Faktisk har omvendelsesarbeidet for den store lovede oppvåkningen bare så vidt begynt! Så slå deg sammen med oss for å være en katalysator for vekkelse i din nasjon!