Vilka är vi?

Archbishop Dominiquae Bierman

Dominiquae hörde Yeshua´s röst ropa på henne nära Galileiska sjöns vatten och säga till henne: “Spring för ditt liv, bli döpt och bli frälst!” Baruch satt i fängelse i USA, och där uppenbarade sig den Judiske Messias för honom. De föddes båda som Judar och var desperat förlorade, sårade och behövde veta att Israels Gud fortfarande levde.

Archbishop Dominiquae har skrivit många böcker för att återställa Kyrkan till sina ursprungliga apostoliska Judiska grundvalar och uppmana nationerna att omvända sig. Hennes böcker återställer det sanna Evangeliet som det predikades av de Judiska apostlarna för 2000 år sedan. Den mest kända av dem är Rötternas Helande Kraft.

Rabbin Baruch Bierman

Rabbin Baruch är ett utmärkt exempel på trofasthet och tjänande då han stöder sin fru, Archbishop Dominiquae, och följer med henne som hennes personliga övervakare och förebedjare på de flesta av deras Apostoliska Resor. Dessutom bär han med sig en underbar gåva av helande och ett innerligt budskap om befrielse till kvinnor. När han predikar om “Kvinnor i Tjänst” kommer många män och kvinnor ut i frihet, och många får ta emot mirakel och helanden från obotliga sjukdomar.

Rabbin Baruch och Archbishop Dominiquae har varit Evangeliets tvärkulturella predikanter, rest till nationerna i stor utsträckning och predikat Rikets Evangelium i sitt ursprungliga Judiska sammanhang, med Apostolisk dragningskraft och Profetisk smörjelse. De är utexaminerade från Kristus för Nationernas Institut i Dallas, Texas, och är anslutna till “TAPAC” – Trans Atlantic och Pacific Alliansen av Kyrkor i London.

Delegater från Nationerna

Förenade Nationerna för Israel är en 501(c3) ideell organisation med säte i St Augustine, Florida.

Ta reda på hur vi sätter dessa organisationer i arbete.