Donera & Samarbeta med oss

Er avdragsgilla donation/gåva kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta välsigna Israel genom att undervisa kyrkor i nationerna att välsigna och hedra det Judiska folket.

Donera med PayPal

eller kreditkort via PayPal

Engångsdonation


$
Plus ytterligare för att täcka gateway avgifter.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Donationstotal: $50.00

Återkommande Donation


$
Plus ytterligare för att täcka gateway avgifter.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Donationstotal: $50.00 en gång i månaden

Hjälp oss att köpa vår Väktare Lägenhet i Jerusalem

$
Plus ytterligare för att täcka gateway avgifter.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Donationstotal: $50.00 One Time

$
Plus an additional to cover gateway fees.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Donationstotal: $50.00 One Time

Donera/Ge för de Ryska Judarnas Alyah idag.

“Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskräckt, du Israel, ty se, Jag skall rädda dig ur det avlägsna landet och dina barn ur deras fångenskaps land. Jakob skall vända tillbaka och leva i lugn och ro, och ingen skall förskräcka honom.” Jeremia 46:27 SFB

$
Plus ytterligare för att täcka gateway avgifter.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Donationstotal: $50.00 One Time

Vårt ministry förbehåller sig rätten att använda en liten andel av alla öronmärkta donationer/gåvor för hantering och administrativa behov.
När ett mål eller projekt har slutförts kommer öronmärkta pengar att användas för andra viktiga ministrymål eller projekt.

Andra donations

Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter.

Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skall skickas till:

Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412
St Augustine, Florida 32092, USA

Ring oss till USA 1-972-301-7087

Western Unions & Money Grams

Adresserad till Adriana Bierman
52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine
Florida 32092, USA

Zelle logo

Recipient: United Nations for Israel
Email: unitednationsforisrael@gmail.com

  • STEP 1: Access Zelle®
    Find Zelle® in the mobile banking app of our partners. If you already have your banking app on your phone, there’s no download necessary. If your bank or credit union doesn’t offer Zelle® yet, just download the Zelle® app to get started.
  • STEP 2: Pick someone (you trust) to pay.
    Once you’re enrolled with Zelle®, all you need is an email address or U.S. mobile phone number to send money to friends and family straight from your banking app.1 From your kid’s babysitter to your college bestie, Zelle® can be used to send money to almost anyone you know and trust with a bank account in the U.S.
  • STEP 3: Choose the amount to send.
    Enter the amount you want to send. If your recipient is already enrolled with Zelle®, the money will go directly into their bank account, typically in minutes1. If they aren’t enrolled yet, they will get a notification explaining how to receive the money simply and quickly.