Förenade Nationerna för Israel

Förenade Nationerna för Israel (UNIFY) söker omskola nationerna att lära sig om Evangeliet skapat i Zion och vikten av att stå med Israel mot alla odds.

I Matteus 25:32 sade Yeshua (Jesus) Messias att han skulle döma mellan nationerna och skilja dem som får från getterna. Detta är det Tredje Årtusendet sedan Han vandrade på jorden, och separationen har börjat!

Messias besökte Archbishop Dominiquae Bierman – Förenade Nationerna för Israels – grundare i Santiago Chile Julen 2001, där Han visade henne att ersättnings teologin i Kyrkan hade hindrat nationer från att bli Fårnationer.

Han kommer att döma nationerna efter två parametrar.

  • Hans Budord som de är skrivna i Toran (Johannes uppenbarelse 20:12, 13)
  • Hur nationerna har behandlat Israel (1 Moseboken 12:3, Matteusevangeliet 25:37-40)

Genom Kristendomens ersättnings teologi har Kyrkan lärt nationerna att avvisa allt som är Judiskt, inklusive Guds Torah eller Budord, Sabbaten och de bibliska högtiderna. Den har också lärt nationerna att hata det Judiska folket. Historien är full av Kristna anti-Judiska händelser som Korstågen, den Spanska Inkvisitionen, Pogromer i Ryssland och Ukraina, Nazistiska Shoa (Förintelsen), BDS och många fler. Även om Islam är mer framträdande emot Israel i dag, är Kyrkornas Världsråd och många samfund och Kristna icke-statliga organisationer också anti-Israeliska. De Heliga Skrifterna är tydliga om detta:

“Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.” 1 Moseboken 12:3

Nationer döms nu efter hur de har behandlat det Judiska folket tidigare och hur de behandlar den moderna Staten Israel i nuet. Bibeln säger att Yah (Gud) kommer att döma alla nationer på grund av Zions sak (Jesaja 34:1–8), och alla nationer är i Domens dal för de har försökt dela Jerusalem och Israels Land.(Joel 3:1-4)

Vi tror att varje troende i Messias i varje nation är en potentiell person som kan Förändra Världen och som kan vara en katalysator för att förvandla sin nation till en Fårnation och rädda otaliga människor från evig dom.

Precis som Israel föddes på en dag i sitt förlovade land efter nästan 2 000 år i exil, så kan Fårnationer födas på en dag!

Vem har hört något sådant? Vem har sett sådana saker?
Kan ett land födas på en dag? Kan en nation föras fram på en gång?
För så fort Zion hade födslovärkar födde hon sina barn.

Jesaja 66:8

Bli en medlem i Knesset (sällskapet) från nationerna och börja att förvandla din nation till en Fårnation en person i taget.