Uppsökande Verksamhet online

Yah (Gud) har gett oss initiativet att växa online via sociala medier. Våra sociala medier är en kontaktpunkt för att hålla kontakten med oss och hållas uppdaterade om våra uppdrag!