Uusi liike antisemitismiä vastaan.

Perustuen 1. Moos. 12:3, Maailmanlaajuinen uudelleenkoulutushanke antisemitismiä vastaan paljastaa korvausteologiasta johtuvan vihan juutalaisia kohtaan.

GRI on uusi järjestö, joka tuo esiin Messiaan juutalaisen identiteetin uskonnollisen antisemitismin hävittämiseksi. Opetamme ihmisille korvausteologiasta johtuvasta hengellisestä antisemitismistä niin historiallisesta, poliittisesta kuin myös raamatullisesta näkökulmasta. GRI on osa Yhdistyneet kansakunnat Israelin puolesta-liikettä.

GRI paljastaa viisipäisen antisemitismin hirviön, ja opettaa, miten siitä tehdään loppu. Näiden viiden pään hävittäminen ennalleen asettaa ensimmäisen vuosisadan Messiaan seurakunnassa.

GRI:n näky on tehdä loppu uskonnollisesta antisemitismistä ottamalla vastaan juutalainen Messias. GRI:n tavoite on johtaa kansat harjoittamaan raamatullista politiikkaa suhteessa Israeliin, ja kunnioittamaan Jumalan käskyjä moraalipolitiikassa.

  • Opit, että juutalaisviha on vastoin Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa: Kurssin aikana ymmärrät juutalaiskansan elintärkeän roolin ja Jumalan lunastussuunnitelman.
  • Tee loppu antisemitismistä ja sen syvälle yltävistä juurista: Matkusta 12 portin läpi ja löydä totuus Messiaasta ja Hänen kansastaan. Käytyäsi GRI-kurssin, saat virallisen valmistumistodistuksen.